PLINSKA PIZZA PEĆ


Pizza peći su nezamenjivi element za specifične kuhinje poput italijanske. Izrađuju se u varijantama plinske ili električne.
Mogu biti jednoetažne, dvoetažne ili troetažne.
U svakoj varijanti i svim dimenzijama se izrađuju sa šamotnom pločom.
Vrata su sa vatrootpornim staklom.

Plinska varijanta sadrži:
  • termostatski ventil do 400°C
  • INOX gorionik
  • termoelement
  • pilot plamen
  • piezzo upaljač
  • termometar
  • sijalica za unutrašnjost – opciono


ELPLIN D.O.O. Ivanke Muačević 73, Beograd, Srbija   tel: +381 11 3941 492   +381 11 3097 168   +381 63 273710   mail: info@elplin.co.rs