RASHLADNA OPREMA


Nezaobilazni deo svake kuhinje su razni rashladni uređaji. Dele se na osnovu temperature, tipa ili namene. Osnovna podela je na: hladne pulteve, frižidere, vitrine, zamrzivače, komore, šok komore.
  • HLADNI PULTEVI su najčešći i najkorisniji rashladni uređaji. Za razliku od ostalih uređaja oni imaju dve funkcije: čuvanje hrane u hladnom boksu i priprema hrane na radnoj površini.

    Hladni boksevi mogu biti sa policama i vratima ili fiokama. U zavisnosti od prostora u kuhinji mogu biti sa jednim ili više vrata – seta fioka. Radna površina može biti od INOX-a, mermera, drveta itd. Mogu biti u kombinaciji sa koritom sudopere, salaterom itd.

    Hlađenje unutar boksa može biti interno (bez ventilatora)- najčešća praksa kod čuvanja hrane ili ventilatorsko za čuvanje pića u šankovima.

  • FRIŽIDERI služe isključivo za čuvanje namirnica i mogu biti sa jednim, dvoja ili troja vrata raznih dimenzija.

  • VITRINE pored čuvanja hrane omogućavaju da ista bude izložena na uvid kupcu.

  • ZAMRZIVAČI služe za čuvanje namirnica na nižim temperaturama i mogu biti sa jednim, dvoja ili troja vrata raznih dimenzija.

  • KOMORE se izrađuju u minusnom ili plusnom režimu raznih dimenzija.


ELPLIN D.O.O. Ivanke Muačević 73, Beograd, Srbija   tel: +381 11 3941 492   +381 11 3097 168   +381 63 273710   mail: info@elplin.co.rs